Ivana Milić

Diplomirani matematičar - astronom
Diplomirani astronom - master

Biografija:

Rođena 18.09.1984. godine u Malom Krušincu, opština Kruševac, Republika Srbija. Osnovnu školu “Miloje Zakić” i gimnaziju “Bosa Cvetić” (prirodno-matematički smer) sam pohađala u opštini Kruševac i završila ih sa odličnim uspehom. Osnovne studije na Matematickom fakultetu sam upisala 2003. i zavrsila ih sa prosekom ocena 8.61. Diplomske akademske master studije iz astronomije sam upisala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2009./2010. godine i zavrsila ih 05.03.2010 sa prosekom ocena 10. Student sam doktorskih studija na Matematickom fakultetu na smeru astronomija. Oblast koju izučavam je Teorija zemljine rotacije. Na Astronomskoj Opservatoriji u Beogradu sam zaposlena od 01.02.2011. sa zvanjem istraživač-pripravnik.

Radovi:

  1. Milić I.: 2010, Correlations of orbital elements for visual double stars, M.S., University of Belgrade, Faculty of Mathematics
  2. Milić I., Cvetković Z.: 2010, Correlations of orbital elements for visual double stars, Serbian Astronomical Journal 181, 69-77